ความเป็นมา

ความเป็นมา ของบริษัท โอเคเฮิร์บ จำกัด  เริ่มต้นจากความตั้งใจปลูกฝังให้คนไทยมองเห็นคุณค่าของสมุนไพร ไม่ว่าจะเรื่องการบำรุงรักษาหรือเพื่อความสวยงาม สมุนไพรก็สามารถตอบโจทย์ได้ หากรู้จักหยิบเอาสรรพคุณทางที่ดีมาใช้ และเราคำนึงอยู่เสมอว่า การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรให้ได้คุณภาพสูงสุด ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานความคิดที่ดี โดยเฉพาะผู้ผลิตอย่างเรา ทั้งนี้เราควบคุมได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การควบคุมการปลูกพืชสมุนไพร การคัดเลือกวัตถุดิบชั้นดี และการเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล