OKHERBS ปรับโฉม “โลโก้ใหม่” กับแรงบันดาลใจที่น่าทึ่ง!!

OKHERBS ปรับโฉม “โลโก้ใหม่” กับแรงบันดาลใจที่น่าทึ่ง!! OKHERBS (บริษัท โอเคเฮิร์บ จำกัด) เปิดรูปโฉมใหม่ ที่มาพร้อมความหมายแห่งการยั่งยืนผ่าน โลโก้บริษัท ด้วยลักษณะของธาตุทั้ง 5 ที่หล่อหลอมจนเกิดเป็นองค์กรที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ครบวงจร เพราะเราคำนึงอยู่เสมอว่าปัจจัยความสำเร็จล้วนมาจากองค์ประกอบรอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องราวธาตุอันเป็นพื้นฐานความเชื่อของคนไทย และยังแสดงถึงความสมดุลของสุขภาพ […]