มาตรฐาน GMP และ HACCP คืออะไร ??

มาตรฐาน GMP และ HACCP คืออะไร ?? มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)  และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถูกผลักดันจากนานาชาติให้ผู้ผลิตอาหารต้องนำระบบ GMP/HACCP มาใช้ในการควบคุมการผลิต […]