ประวัติ บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด | OK Herbs Company History

         บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ โดยเฉพาะเครื่องดื่มสมุนไพร หรือ Herbal Drinks และเครื่องดื่มประเภทบิวตี้ดริงก์ หรือ Beauty Drink ซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมี คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ เป็นผู้ก่อตั้ง , ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท

คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,โรงงานผลิตอาหารเสริม ,รับผลิตอาหารเสริม

โดยในปี 2556 นั้น บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 20 คน ต่อมาได้ขยายทั้งในส่วนเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน และขยายทีมงานทั้งในส่วนผลิต และส่วนบริหาร จนปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งเราเน้นใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงมาทดแทนการเพิ่มกำลังพลเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,000,000 ขวดต่อเดือน และยังคงเพิ่มเครื่องจักร และขยายโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับตลาดเครื่องดื่มประเภทฟังก์ชันนัลดริงก์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในประเทศไทย ประกอบกับผู้บริโภคต่างหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้ บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) วางแผนเพื่อขยายธุรกิจ และมีการสรรหาผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเข้ามาบริหารงานและเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจเครื่องดื่มสมุนไพร หรือ เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ ตอบโจทย์ในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ต่อมาในปี 2558 บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) ได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวิจัย และพัฒนาสูตรให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดที่เน้นเรื่องสุขภาพ โดยเราได้ขยายและปรับปรุงห้องแลป และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ,โรงงานผลิตอาหารเสริม ,รับผลิตอาหารเสริม

และในปี 2559 นี้เองที่ บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) ได้ตัดสินใจเข้าสู่ตลาดทุน โดยใช้ทีมงานบริหารที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการผลิต และการจัดจำหน่าย และเน้นไปที่การขยายการขยาย ไลน์สินค้า เครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ เพื่อให้หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งบุกเข้า เซ็กเม้นท์ ที่หลากหลายมากยิ่งขั้น อาทิเช่น ร้านค้ากลุ่ม โมเดิร์นเทรด , สถาบันเสริมความงาม , ร้านขายยา , ตัวแทนจำหน่ายหลัก , กลุ่มลูกค้า โออีเอม แบรนด์ (OEM Brand) และ เอ็กซ์คลูซีฟ แบรนด์ (Exclusive Brand) นอกจากนี้แล้วในปี 2559 นี้ ทางบริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) ได้เล็งเห็นถึงมาตรฐานในการผลิต และสุขอนามัย หรือแม้กระทั้งกระบวนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการให้ความสัมคัญกับคู่ค้า จึงได้มีการขอ GMP , HACCP  และยังมีการนำระบบ ERP ระดับโลกที่ได้มาตรฐานมาใช้เพื่อให้กระบวนการทำงานสามารถสอบกลับได้ และช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ และโปร่งใส

เรามุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าด้วยกระบวนการจัดการที่เป็นเลิศ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ และการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

การสร้างความสัมพันธ์และวางแผนร่วมกับคู่ค้าตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างยั่งยืน

  1. เพิ่มและพัฒนาสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและลูกค้า
  2. เสริมสร้างกระบวนการในการทำงานขององค์กรให้เป็นเลิศ
  3. มุ่งมั่นในการสร้าง, บริหาร และทำงานอย่างเป็นทีม เพื่อลดความขัดแข้งระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
  4. พัฒนาระบบการจัดการและบริหารงานที่เรียกว่า “Customer Relationship Managment” เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและผูกพันกับบริษัท
  5. นำระบบ Supplier Relationship Management เข้ามาประยุกต์ใช้กับ Supplier ที่มีความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ผลิตผลโดยรวมมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาด้านความปลอดภัยของวัตถุดิบและการบรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้นในระยะยาว
  6. พัฒนาขีดความสามารถด้านภาวการณ์เป็นผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการตัวชี้วัดหรือ KPIs ของแต่ละคนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและพนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กร
  7. มุ่งเน้นความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นคงในผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Motivated Mind
Ambitious Achievers
Assertive People
Positive People
Innovative People
Honesty People

เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเพื่อน

ป้ายกำกับ

Functional drink Functional Drinks GMP HACCP OEM รับผลิตอาหารเสริม การลงทุนอาหารเสริม การลงทุนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดอาหารเสริม บริษัทผลิตอาหารเสริม ผลิตอาหารเสริม ผลิตอาหารเสริม คุณภาพดี ผลิตอาหารเสริม ราคาถูก ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผู้ผลิตสินค้า Functional Drinks ผู้ผลิตสินค้า Herbal Drinks มาตรฐานการผลิตอาหารเสริม รับผลิต OEM รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตอาหารเสริม ครบวงจร รับผลิตอาหารเสริมราคาถูก รับผลิตอาหารเสริม สมุนไพร รับผลิตเครื่องดื่ม รับผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด รับผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร รับผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อยากผลิตอาหารเสริม อาหารเสริม อาหารเสริมสมุนไพรไทย เครื่องดื่ม functional drink เครื่องดื่มน้ำ เครื่องดื่มสมุนไพร โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตอาหารเสริมที่ดีที่สุด โรงงานผลิตอาหารเสริม ที่ดีที่สุด pantip โรงงานผลิตเครื่องดื่ม oem โรงงานผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โรงงานรับจ้างผลิตอาหารเสริม โรงงานรับผลิตอาหารเสริม โรงงานรับผลิตเครื่องดื่ม โอเค เฮิร์บ โอเคเฮิร์บ โอเคเฮิร์บเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์