โอเค เฮิร์บ ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 22/10/2559 โอเค เฮิร์บ นำทีมโดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ผู้ก่อตั้งบริษัท โอเค เฮิร์บ ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีทอดกฐินสามัคคี พร้อมทั้งถวายเงินจำนวน 999,999 บาท เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม (วัดเขาแม่ชี) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พิธีทอดกฐินสามัคคี ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ

ตามโครงการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ ๙) ซึ่งนำโดย พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล เจ้าคุณโฮ้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์  ปู่ฤาษีเกศแก้ว  พร้อม พันตำรวจเอกรุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับคณะทำงานทุกท่าน   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จากเจตนารมณ์ของ คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ คือ มีวัตถุประสงค์ที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมการศึกษา  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในสังคม  ส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมและการเผยแพร่วิชาความรู้ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ อย่างไม่จำกัดชนชั้นหรือกลุ่มใดๆ เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง

พิธีทอดกฐินสามัคคี ,คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ

ท่านมีความเชื่อว่า การหยิบยื่นหรือแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่นเหล่านี้  เป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน  สังคมและประเทศชาติ  ทั้งรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  และสามารถเติบโตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ทั้งหมดเป็นแรงผลักดันให้ทาง มูลนิธิ ฯ ซึ่งเสมือนเป็นดังตัวแทนของท่านทั้งสอง  ที่ยังคงให้ความช่วยเหลือ  ทำให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดในทุกๆ ด้านต่อๆ ไป  ดังสโลแกน

“สานต่อความฝัน สร้างสรรค์สู่สังคม”

แม้ว่าคุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ จะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แต่ก็ไม่เคยละเลยหน้าที่ในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเสมอมา จะเห็นได้ว่าท่านทำโครงการเพื่อศาสนา สังคม และการศึกษา มากว่า 200 โครงการ โดยไม่เคยหวังผลตอบแทน คุณธนอรรถ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และอาหารเสริมมากว่า 15 ปี จึงรับทำ OEM ให้แก่หลายๆแบรนด์อย่างโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อคู้ค้าทุกราย ทั้งนี้จึงมั่นใจได้ว่าเราพร้อมที่จะผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า และผู้บริโภค