รับผลิตอาหารเสริม เครื่องดื่ม Functional drink เครื่องดื่มสมุนไพร

           บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด รับผลิตอาหารเสริม ประเภทเครื่องดื่ม Functional drink และเครื่องดื่มสมุนไพร แบบครบวงจร โดยเรามุ่งเน้นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าด้วยกระบวนการจัดการที่เป็นเลิศ ตั้งแต่เริ่มคัดสรรวัตถุดิบ และการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

           นอกจากนี้เรายังเน้นสร้างความสัมพันธ์และวางแผนร่วมกับคู่ค้าตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรและคู่ค้าทุกคนเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จของบริษัท ดังนั้นใครที่กำลังคิดจะสร้างแบรนด์อาหารเสริม ประเภท Functional drink และเครื่องดื่มสมุนไพร ไม่ควรพลาดที่จะอ่านบทความนี้ !!

          บริษัท โอเคเฮิร์บ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร และเครื่องดื่มประเภท Functional Drinks ทุกประเภท นำโดยผู้บุกเบิกในวงการอาหารเสริมอย่าง คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี และตอนนี้เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยังกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อความสวยและสุขภาพอย่างจริงจัง เนื่องจากเรามีทีมวิจัยและพัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัท ทำหน้าที่พัฒนาคิดค้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกคน ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ จนสามารถสร้างความต่างจากคู่แข่งในตลาดได้เป็นอย่างดี และเรายังถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเป็นอันดับต้นๆของประเทศ เนื่องจากก่อนที่เราจะเปิดบริษัทโอเคเฮิร์บ  เราได้อยู่ในวงการที่เกี่ยวกับสมุนไพรมายาวนานกว่าทศวรรษ จึงมีความรู้ด้านสรรพคุณและแหล่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เราให้ความสำคัญตั้งแต่ด้านภูมิศาสตร์ ที่ใช้ในการปลูกพืชสมุนไพร และสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกพืชเหล่านั้น จนบัดนี้เรามีแหล่งวัตถุดิบที่ดีที่สุด ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เรามั่นใจในสินค้าที่ส่งมอบต่อลูกค้าทุกๆชิ้น

        เราได้รับ การรับรองจากองค์การอาหารและยา (อ.ย.) และได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing practices Certification) , HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)  พร้อมผ่านการตรวจสอบจากสถาบัน SGS ณ ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ในปี 2559 ทางบริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) ได้เล็งเห็นถึงมาตรฐานในการผลิต และสุขอนามัย หรือแม้กระทั้งกระบวนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการให้ความสำคัญกับคู่ค้า จึงได้ดำเนินการนำระบบ ERP ระดับโลกที่ได้มาตรฐานมาใช้เพื่อให้กระบวนการทำงานสามารถสอบกลับได้และช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ และโปร่งใส เน้นใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูง มาทดแทนการเพิ่มกำลังพลเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,000,000 ขวดต่อเดือน และยังคงเพิ่มเครื่องจักรรวมถึงขยายโรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับตลาดเครื่องดื่มประเภทฟังก์ชันนัลดริงก์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ศึกษาเพิ่มเติม….คลิ๊ก