Audit GMP HACCP รอบแรก โดยบริษัท ชั้นนำระดับโลกอย่าง SGS

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 บริษัท โอเคเฮิร์บ จำกัด ได้มีการ Audit GMP HACCP รอบแรก โดยบริษัท Audit มาตรฐานระดับโลกอย่าง SGS ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจ และการให้การรับรองระบบและผู้ดูแลระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 100  บริษัท

ปัจจุบันเอสจีเอสเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากล สำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และความซื่อสัตย์ ด้วยเอกลักษณ์ทั่วโลกของเอสจีเอสที่ปฎิบัติการในเครือข่าย 1,000 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงาน สาขาย่อย และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์

หลักการในการตรวจสอบมาตรฐานเบื้องต้น

1. การติดตามผลการตรวจประเมินจากครั้งที่ผ่านมาและการใช้เครื่องหมายรับรอง
2. นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ
3. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหา (รวมถึงการรับคำร้องเรียนจากลูกค้า)
6. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
7. การควบคุมเอกสารและข้อมูล
8. การควบคุมบันทึกคุณภาพ

โดยบริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด นั้นเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภท Functional Drinks ที่มีความเชี่ยวชาญมากว่า 10 ปี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัท มีมาตรฐานระดับโลกในการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร หรือ Herbal Drinks อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังผลิตสินค้า OEM ให้กับแบรนด์ดังต่างๆอีกมากมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของเราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ตลาดอาเซียน และพร้อมที่จะเพิ่มทุนเพื่อขยายฐานการผลิตให้รองรับกับตลาดที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร และเครื่องดื่มประเภท Functional Drinks นำโดยผู้บุกเบิกวงการอาหารเสริมสมุนไพรอย่าง คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ ผู้มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จได้อย่างดี และบัดนี้เราได้ขยายธุรกิจของเราไปยั่งเครื่องดื่มสมุนไพร  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิจัยและพัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ ของบริษัท โอเค เฮิร์บ ทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพสูง และแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาด

ในปี 2559 ทางบริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด (OK Herbs Co.,Ltd.) ได้ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสุขอนามัย รวมถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนา จนเป็นที่มั่นใจจึงได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP , HACCP และ ISO 9001 โดยผ่านการตรวจสอบจากสถาบัน SGS ณ ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ยังได้นำระบบบริหารจัดการระดับโลกมาใช้ เพื่อให้กระบวนการทำงานสามารถสอบกลับได้ และช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ และโปร่งใส เน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาทดแทนการเพิ่มกำลังพลเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,000,000 ขวดต่อเดือน และเรายังคงมุ่งมั่นขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับต่อการเติบโตของตลาดในปัจจุบัน

ทั้งนี้บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Functional Drink หรืออาหารเสริมเพื่อความงามและสุขภาพ  และรับวิจัย คิดค้น พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมีกระบวนการผลิตต่างๆ ที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานระดับโลก

เงื่อนไขการรับผลิต

  1. รับผลิตขั้นต่ำ 30,000 ขวด ต่อการผลิต 1 ครั้ง
  2. รับผลิตเครื่องดื่มขนาดบรรจุ 50 ml. และ 100 ml.
  3. 3. อัตราค่าผลิตไม่รวมค่าใช้จ่ายฉลากและหีบห่อผลิตภัณฑ์

สนใจอยากสร้างแบรนด์อาหารเสริม เครื่องดื่มสมุนไพร ติดต่อ 02-408-5983-85 หรือ www.okherb.co.th